Momabo`s Lightning River "Märta"

DEN 4 AUGUSTI 2020 FÖDDES 7 STYCKEN VALPAR, 2 HANAR OCH 5 TIKAR. EFTER MOMABO´S LIGHTNING RIVER "MÄRTA" OCH OCULOS NEEM "EDDIE". 1 TIK KOMMER STANNA I KENNELN.