Olle BIR-valp och BIS 3

28/6 gjorde Olle sin uställnings debut i Borås och blev då BIR-valp samt BIS 3.