Märtas andra cert

På My dog i Göteborg tog "Märta" Momabo´s Lightning River sitt andra cert och blev 3 BTKL