Lidköping

Dubbelutställnng i Lidköping dag 1 SKK och Märtas första cert och nordisk cert och BIM. Andra dagen i lidköping och SPK.v slutade som 3 BTKL.