Eddie akut sjuk!

Eddie akut sjuk  "akut prostatit" vilket tyvärr resulterade i akut kastration. Så nu får det bli pension när både utställning och avel är är till ända. Men det viktigaste är att han är frisk så vi får njuta av honom i många år till. Som tur vad så tog sig Märta som han parade två veckor innan han blev sjuk. Så nu väntar vi med spänning på det blir.

Eddie acutely ill "acute prostatitis" which unfortunately resulted in acute castration. So now it gets pension when both the show and the breeding are over. But the most important thing is that he is healthy so we can enjoy him for many more years. Fortunately, Marta took care of him as he matured two weeks before he became ill. So now we wait with excitement for it to be.